Yükleniyor...


Fizik Tedavi, Kök Hücre ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Aşkın Nasırcılar

Uzmanlık Alanları
KÖK HÜCRE TEDAVİSİ


Kök hücreler, tüm yaşam boyunca bedenimizde bulunan ve tüm hücre tiplerine dönüşebilen kaynak hücrelerdir. Kök hücreleri özel yapan farklılaşma, kendilerine has yeteneklerinin olmasıdır. Farklılaşarak vücudun ihtiyacı olan hücrelere dönüşebilirler.OTOLOG FİBROBLAST


Otolog fibroblast hücre tedavisi son dönemde estetik cerrahi ve dermatoloji alanında oldukça önem kazanan uygulamalardan bir tanesidir. Dermal ve subkütanöz defektler örneğin kırışıklar, çatlaklar, akne skarları, yara izleri tedavilerinde otolog fibroblast kullanımı estetik cerrahlar için yeni bir pencere açmıştır.PRGF


PRGF yöntemi, hastadan alınan yaklaşık 80-120 ml. kanın, dört farklı devir ve süredeki santrifüj işlemi ile bileşenlerine ayrılmasından sonra kök hücreleri, trombositleri, lökositleri ve çeşitli büyüme-growth faktörlerini ve sitokinleri içeren katmanın adıdır.
PRP


1980’li yıllardan beri kullanılan bu tedavi yöntemi, son yıllarda kök hücre ile tedavi yöntemlerinin gündeme gelmesiyle bilinirliği artmıştır. Şu ana kadar etkinliğiyle ilgili 9.000’e yakın bilimsel çalışma bulunmaktadır.PROLOTERAPİ


Proloterapi iyileşmeyi uyaran cerrahi olmayan bir tedavi yöntemidir. Proloterapi, vücudun kendi öz iyileştirme mekanizmalarını uyararak zedelenmiş kas-iskelet sistemine etki eder.FİTOTERAPİ


Fitoterapi modern tıbba alternatif olmayan, tamamlayıcı ya da sağlığı koruyucu, mutlaka bilimsel araştırmalara dayanması ve hekim, eczacı işbirliğinde uygulanması gereken destekleyici tıp yöntemidir
OZON TERAPİ


Ozon hastaya ve hastalığa özgü olarak çeşitli yollardan ve çeşitli dozlardan verilmektedir. Her ozon tedavisi uygulama biçimi, uygulanacak doz ve süresi birbirinden farklıdır, o nedenle Uzman Hekim Kontrolünde uygulanması tedavide esastır.MEZOTERAPİ


Mezoterapi cerrahi olmayan, kozmetik bir tedavi yöntemidir. Farmakolojik, homeopatik, bitki ekstreleri ve vitaminler gibi ürünlerin, yağ dokusu içerisine enjeksiyon ile verilmesi esasına dayanır.
Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar’ı, sosyal medya hesaplarından

Takip Etmeyi Unutmayın!

Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar’ı Facebook, Twitter, Instagram ve Youtube’dan takip edebilirsiniz.Yasal Uyarı

Kök hücre tedavisi, Sağlık Bakanlığı’nca kök hücre elde etme ve üretmeye yetkilendirilmiş, GMP şartlarını (iyi üretim uygulamaları) sağlayan laboratuvar ve merkezlerce yapılabilir.

Bu tedavi, istisnasız her hasta için Sağlık Bakanlığı’ndan izin alındıktan sonra uygulanabilir.


Uzm. Dr. Aşkın Nasırcılar Tüm Hakları Saklıdır.