Üye Dernekler

Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Rejeneratif Tıp Uzmanı Dr. Aşkın Nasırcılar’ın üye olduğu dernekler aşağıdaki gibidir.


1. Romatizma Araştırma ve Savaş Derneği
2. Tabipler Odası
3. ISSCA Uluslararası Kök Hücre Uygulama Derneği

Araç çubuğuna atla