Fitoterapi

Fitoterapi, kısaca bitkilerle tedaviyi konu alan bilim dalıdır. Eski Yunanca phyton (bitki) ve therapion (tedavi) sözcüklerinin bir araya getirilmesiyle oluşturulmuş bir terimdir.

Fitoterapi modern tıbba alternatif olmayan, tamamlayıcı ya da sağlığı koruyucu, mutlaka bilimsel araştırmalara dayanması ve hekim, eczacı işbirliğinde uygulanması gereken destekleyici tıp yöntemidir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO); Amerika, Kanada, Avrupa, Avustralya gibi gelişmiş ülkelerde dahi bu tedaviye başvurma oranını %50 olarak açıklanmıştır.

Her ilaç gibi bitkisel ilaç ve drogların da belli dozlarda tedavi edici,  yanlış dozlarda toksik ve zehir etkisine neden olabileceği unutulmamalı, küçümsenmemelidir. Farmakoloji hocalarımdan rahmetli Prof. Dr. M. Oğuz Güç’ün söylediği gibi, “Aslında her ilaç bir zehir, her zehir bir ilaçtır” önemli olan dozaj miktarı ve uygulama süresidir.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün 91 ülkenin farmakopelerine ve tıbbi bitkileri üzerine yapılmış bir araştırmasına göre tedavi amacıyla kullanılan bitkileri toplam miktarı 20.000’dir. Türkiye’de ise bu miktar en az 500 civarındadır.

Hemen hemen her Avrupa ülkesinde fitoterapi derneği vardır. Bu dernekler sonra ESCOP adlı kooperatif kurmuşlardır. Almanya’da hekimlerin %80’i reçetelerine düzenli olarak bitkisel ilaçlar yazmaktadır. Almanya’da bitkisel ilaçların %50′ ye yakını reçeteli ilaçlar sınıfına girmektedir.

Bitkilerle tedavide başlıca iki sistem vardır;

1. Allopati: Klasik tıbba verilen addır. Hastalıkları zıt belirtiler yaratarak tedavi etme esasına dayanır.

2.Homeopati: Hastalıkları benzer belirtiler yaratarak tedavi etmeyi esas alır. Hastalık oluşturan maddenin düşük ve seyrek dozlarda hastalığı tedavi ettiği esasına dayanır, kişiye özel olarak hazırlanır.

BİTKİSEL İLAÇ TÜRLERİ

1-Çaylar

2-Galenik Preparatlar; Ekstre, eliksir, pomat, tentür, alkola, hidrola gibi

3-Hazır ilaçlar; Krem, yağ, gargara, losyon, şurup, solüsyon, damla, enjeksiyon, kompres, yakı, bitki özü, şampuan, toz, lapa, parfüm, lavman, banyo, sargı, süt, tütsü.

Araç çubuğuna atla