Eklem Romatizması ve Bağırsaklarımız

eklem kireclenmesi

Eklem Romatizması ve Bağırsaklarımız

Romatoid artrit eklemlerde şişlik ve ağrı ile seyreden romatizmal bir hastalıktır. Sadece Amerikada 1,5 milyon Romatoid artrit hastasından bahsedilmektedir.

Romatoid artrit otoimmün dediğimiz kişinin bağışıklık hücrelerinin kendi sağlıklı eklemlerine saldırdığı ve yok etmeye çalıştığı bir rahatsızlıktır. Eklemlerde şişliğe, iltihaba yol açarak kemik ve kıkırdaklarda harabiyete , şekil bozukluklarına neden olur. Eklemler yanı sıra cilt, gözler, kalp, akciğerler ve kan damarları gibi diğer vücut bölgelerini de zedeleyebilir.

Bağırsaklarımızda yaşayan bakteriler sadece besinleri parçalamakla kalmaz aynı zamanda iltihaplı eklem romatizması olan Romatoid artrit hastalığına neden olabilir, hastalığın ortaya çıkıp çıkmayacağını bize söyleyebilir.

Son yapılan çalışmalarla eklem romatizması ile bağırsakta yaşayan bakteriler arasındaki eksik noktalar tamamlanmaya başlamıştır. Romatoid artrit hastalığını tetikleyen etmenler tam olarak anlaşılamamıştır ancak bir grup bakteriyi test ederek hastalığı önleyebilir, ortaya çıkıp çıkmayacağını anlayabilir veya ileride kişiye özel tedaviler planlayabiliriz.

Romatoid artritli hastaların bağırsak bakterileri ile sağlıklı bireylerin bağırsak bakterileri birbirinden farklıdır, bazı nadir ve özel bakteri soylarının aşırı miktarda bulunması bağırsak bakteri dengesinde ve florada bozulmaya yol açar.

Genomik sekans teknolojisi kullanarak yapılan ölçümlerde sağlıklı bireylerde normalde çok nadir ve az sayıda bulunan bazı bakterilere, Romatoid artrit hastalarında aşırı miktarda rastlamaktayız.

İnsanlarda ve deney hayvanlarında  ileri çalışmalarla metabolik işaretler ve bağırsak mikrobiyotası incelenerek kimlerin Romatoid artrit geliştireceğini veya hastalığın seyrini tahmin edebiliriz.

Hayvan çalışmalarında bağırsak bakterisi Collinsella ile artrit (eklem romatizması) fenotipi arasında ilişki saptanmıştır. Bu bakterinin varlığı yeni tanı imkanlarına yol açabilir. Hastalığın erken evrelerinde flora dengesizliğini azaltmamızı hatta ileride hastalığı tedavi etmemizi sağlayabilir.

Başka bir çalışmada eklem romatizmasına yatkın hale getirilen farelere tedavi amacıyla Prevotella histicola bakterisi verilmiş, bakteri almayan farelere göre semptom şiddeti ve sıklığı daha az gözlenmiş. Kilo alımı ve villöz atrofi (besin emiliminin azalmasına yol açan bir durum) gibi yan etkiler diğer tedavi yöntemlerine göre az gözlenmiş.

Araç çubuğuna atla