Aşırı Kilo ve Bağırsak Bakterilerimiz

Aşırı Kilo ve Bağırsak Bakterilerimiz

Trilyonlarca küçük bakteri bağırsaklarımızda yaşamaktadır. Aşırı kilo yani obezite bağırsaklarımızdaki bakterilerin değişmesine bağlı gelişebilir.

Asetat, kısa zincirli bir yağ asitidir. Kemirgenlerde insülin salgısını uyarır. Asetatın bu etkisini anlamak için diğer kısa zincirli yağ asitleri de incelendiğinde yüksek yağlı diyetle beslenenlerde asetat miktarına fazla rastlanmıştır. Ayrıca damar yolu ile asetat verilen deneylerde pankreas beta hücrelerinden insülin salgısının arttığı gözlenmiştir.

Asetat doğrudan beyine enjekte edildiğinde ise parasempatik sinir sistemini uyardığı ve insülin salgısını tetiklediği gözlenmiştir. Yani asetat, doğrudan beyin üzerinden etkiyle pankreastan insülin salgısını uyarmaktadır. Asetat aynı zamanda besin almayı uyaran gastrin ve ghrelin hormonlarını da arttırır.

Son olarak bağırsak bakterileri ile insülin salgısı arasında ki ilişkiyi anlamak amacıyla bir grup sıçandan başka grup şıçana dışkı maddesi transfer edilmiş, sonrasında insülin seviyesi, asetat seviyesi ve bağırsak bakteri değişiklikleri benzer  gözlenmiş.

Tüm çalışmalar ele alındığında beslenme alışkanlığı, diyet, bağırsak bakterileri ve asetat artışı arasında bağlantı görülmektedir. Asetatta artış, besin alınımında artmaya ve sonuçta obezite ile insülin direncine neden olmaktadır.

İnsanlar ve deney hayvanlarında yapılan başka çalışmalarda, bağırsak bakterileri ile obezite ve metabolik sendrom ilişkili bulunmuştur.

Araç çubuğuna atla